Impressum

W tym miejscu informujemy: o siedzibie firmy, do kogo skierowana jest nasza oferta, kto jest odpowiedzialny za obecność w Internecie, kto jest odpowiedzialny za treści umieszczane na tej stronie, jak wyglądają prawa autorskie na tych stronach, jak bezpieczne jest nawiązanie kontaktu z nami, o obchodzeniu się z Twoimi danymi i zmianach lub uzupełnieniach naszej oferty lub treściach stron internetowych.

Scotti i Scotti:Shop™ jest produktem/są znakiem towarowym:
CPLoaded Plucinski Christoph
Właściciel: Christoph Plucinski
ul. Kaszubska 3 / m 25
44-335 Jastrzębie-Zdrój
Polska

Osoba odpowiedzialna za treści:
Christoph Plucinski
Telefon: +43 (0)699 1000 11 76

Do kogo skierowana jest nasza oferta

Nasza oferta jest skierowana do przedsiębiorstw każdej wielkości, oraz także do osób prawnych, stowarzyszeń, instytutów, urzędów, itp. Oferta nie jest skierowana do osób prywatnych, które w myśl ustawy uchodzą za "konsumentów bezpośrednich" lub dla których przewidziana jest osobna regulacja.

Odpowiedzialność za treści

Treści publikowane na stronie internetowej są zbierane i implementowane z największą starannością. Nie można jednak wykluczyć błędów w procesie przygotowawczym. Mimo starannej kontroli nie można przejąć odpowiedzialności za poprawność, kompletność i aktualność strony internetowej. Nie przejmujemy żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody i konsekwencje, powstałych w wyniku bezpośredniego i pośredniego korzystania z oferowanych treści.
Od naszych własnych treści, przekierowań i odnośników ("linki zewnętrzne") należy odróżnić treści przygotowane przez innych dostawców usług i treści. Te obce treści nie pochodzą od nas, a my nie mamy możliwości wpływania na treści stron osób trzecich. Treści obcych stron, do których odsyłamy przy pomocy linków, nie odzwierciedlają naszych poglądów, lecz służą wyłącznie informacji i przedstawieniu związków. Nie bierzemy odpowiedzialności za obce treści i dystansujemy się przezornie od wszystkich treści bezpośrednio lub pośrednio referencyjnych stron na rzeczonych stronach internetowych, wraz ze wszystkimi podstronami. Odpowiedzialność leży tym samym po stronie dostawcy usług lub treści.

Prawa autorskie

Wszystkie treści publikowane na stronie internetowej (przede wszystkim teksty, zdjęcia, grafiki, układy graficzne, itd.) podlegają prawu autorskiemu. Każde wykorzystanie sprzeczne z prawem autorskim wymaga naszej wcześniejszej pisemnej zgody. Dotyczy to także i w szczególności edycji, tłumaczenia, powielania, zapisywania, przetwarzania lub przekazywania treści w bazach danych lub innych elektronicznych mediach i systemach. Odnośnik do naszej strony internetowej w formie hiperłącza jest zasadniczo dozwolony i nie wymaga naszej uprzedniej zgody. Ramki naszych stron nie są dozwolone. Nielegalna reprodukcja lub przekazywanie poszczególnych treści lub kompletnych stron będzie ścigane prawnie i cywilnoprawnie. Copyright © 2012. CPLoaded Plucinski Christoph, Właściciel: Christoph Plucinski, Kaszubska 3 / m 25, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, Polska. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Kontakt z nami

Komunikacja mailowa niesie ze sobą luki w zakresie bezpieczeństwa. Niezaszyfrowane wiadomości e-mail odpowiadają wysłaniu kartki pocztowej- mogą one zostać przechwycone i przeczytane przez doświadczonych użytkowników Internetu. Jeśli mamy otrzymać od Ciebie wiadomość e-mail, mamy prawo zakładać, że jesteśmy uprawnieni do odpowiedzi w formie zwykłej wiadomości e-mail. Poza tym chcemy wyraźnie zwrócić Twoją uwagę na inny rodzaj komunikacji, przede wszystkim, jeśli Twoja wiadomość zawiera wrażliwe dane, jak hasła i nazwy użytkownika. W takich przypadkach odradzamy Tobie niezaszyfrowaną wiadomość e-mail. Prosimy o zaszyfrowanie wiadomości e-mail lub kontakt telefoniczny.

Analiza statystyczna dostępów do stron internetowych

Strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy stron internetowych Google Inc. ("Google"). Google Analytics wykorzystuje tzw. "Cookies", pliki tekstowe, które są zapisywane na Twoim komputerze i umożliwiają analizę Twojego korzystania ze stron internetowych. Informacje na temat korzystania ze stron internetowych wywołane przez Cookie (w tym Twój adres IP) jest przesyłane na serwer Google w USA i tam zapisywane. Google będzie korzystać z tych informacji, aby zanalizować Twoje korzystanie ze stron internetowych, zebrać raporty dotyczące aktywności na stronach internetowych dla ich operatorów oraz świadczyć dalsze usługi związane z korzystaniem ze stron internetowych i korzystaniem z Internetu. Google przekaże także te informacje osobom trzecim, o ile jest to określone prawnie lub o ile osoby trzecie przetwarzają te dane na zlecenie Google. Google nie będzie w żadnym wypadku szukać związku między Państwa adresem IP a innymi danymi, które są zapisywane przez Google. Możesz zapobiec instalacji Cookies przez odpowiednie ustawienie wyszukiwarki; zwracamy jednak Twoją uwagę na fakt, że w tym przypadku nie będziesz mógł w pełni korzystać ze wszystkich funkcji strony internetowej. Przez korzystanie ze strony internetowej wyrażasz zgodę na edycję zebranych przez Google danych w opisany wyżej sposób i w nazwanym wyżej celu.

Cookies

Cookies są plikami, które są archiwizowane na Twoim komputerze w formie plików tekstowych. Nasza strona nie korzysta z Cookies, które dopuszczają bezpośrednie dane osobowe. Jedynym Cookie, jakie używamy, jest tzw. Session-Cookie. To Cookie zawiera Session-ID (ang.: session identifier), które jest przypadkowo przydzielane każdemu odwiedzającemu naszą stronę internetową. Session-ID jest używane jako identyfikator do rozpoznania większej ilości zapytań użytkownika i przyporządkowania danej sesji. Session-Cookie jest ważne tylko do końca sesji. Oznacza to, że zostaje automatycznie usunięte wraz z zamknięciem przeglądarki, jeśli ta zostanie zainstalowana w ten sposób. Jeśli nie życzysz sobie tymczasowego zapisywania tego Cookies na swoim komputerze, prosimy o dezaktywację w swojej przeglądarce opcji "Zapisywanie Cookies dla tej strony internetowej". Istnieje również możliwość takiego ustawienia wyszukiwarki, że ta nie będzie w ogóle akceptować żadnych Cookies. Zwracamy jednak uwagę na fakt, że takie ustawienie przeglądarki uniemożliwi pełne oglądanie strony internetowej, przede wszystkim nie jest możliwe zalogowanie do obszaru klienta bez aktywnych Cookies.

Zmiany, uzupełnienia, usuwanie, publikowanie

Własciciel CPLoaded Plucinski Christoph zastrzega sobie wyraźnie prawo do zmiany części stron lub całej oferty bez zapowiedzi, do uzupełniania, usuwania lub do okresowego albo ostatecznego ustawienia publikacji.