Uczciwość – nie tylko slogan

W przypadku scotti:Shop™ właściwa by była jednorazowa kwota w wysokości 1.500 Euro, (około 6.000 złotych) lub większa.
Miesięczny plan jest również gwarantem, że nasze wsparcie techniczne i pomoc są nieprzerwanie na pewnym poziomie.
To rozumiemy pod pojęciem "fair".

Brak terminów wiążących (oprócz pierwszych klientów)

Innymi słowy: termin wiążący wynosi dokładnie jeden miesiąc.
Tylko pierwsi klienci są wyjątkiem od tej regulacji, ponieważ zgodnie z naszymi doświadczeniami świadczona pomoc dla pierwszych klientów sięga daleko poza normy. W przypadku pierwszych klientów termin wiążący wynosi trzy miesiące.
To rozumiemy pod pojęciem "fair".

Górne ograniczenie – stały przegląd maksymalnych kosztów

Koszty Twojego scotti:Shop™ są ograniczone górnym limitem w wysokości 199 zł.
Niezależnie od tego, jak wiele rozszerzeń zainstalujesz i z jak wielu będziesz korzystać, scotti:Shop™ nie będzie Ciebie kosztować więcej niż 199 zł.
To rozumiemy pod pojęciem "fair".

Różnica między rozszerzeniem a jednorazowym serwisem

Dokonujemy jasnego rozróżnienia między rozszerzeniem, które tylko musi zostać pobrane i zainstalowane jednym klikiem, a zmianą Twojego scotti:Shop™, np.: w wyglądzie/układzie graficznym/szablonie.
Innym przykładem są importy danych o produktach a obszarze administratora: Oferujemy rozszerzenie, które umożliwia ogólne importy danych (lub eksporty danych). Rozszerzenie może być zainstalowane poprzez klik, poszczególne importy (lub eksporty) są indywidualnie kształtowane przez dowolnego programistę. Taką usługę traktujemy jako jednorazowy serwis – samo rozszerzenie miałoby charakter miesięczny.
To rozumiemy pod pojęciem "fair".