Corporate Identity

Corporate Identity oznacza sumę wszystkich cech, które składają się na firmę.
Cechy te mogą mieć nie tylko charakter wizualny, ale mogą również zawierać odniesienia firmowe za pomocą odzieży lub ogólnego wyglądu firmy.
Identyfikację wizualną firmy określa się mianem Corporate Design.

Corporate Design

Pod pojęciem corporate design rozumie się częśc tożsamości korporacyjnej, które zawiera w sobie wizualne elementy. Do corporate design zalicza się zwykle znak graficzny, kolorystykę bądź logo przedsiębiorstwa.
Jednolity i niezmienny design przedsiębiorstwa ma na celu zwiększenie rozpoznawalności marki i wywarcie pozytywnego wpływu na wizerunek marki.

Połączenie corporate design i treści strony internetowej.

Chcemy połączyć Twoją obecność w internecie z wizerunkiem Twojej firmy i odwzorować wszystkie detale filozofii przedsiębiorstwa w projekcie Twojego sklepu.